สถานที่จัดงาน

Visitor Map

โดยผู้ค้าไทยและต่างชาติ
* ในรัศมี 1 ตารางกิโลเมตร รวมผู้ประกอบการในพื้นที่นี้ ทำเป็นแผนที่และชี้จุดให้ทุกสมาคม/วิสาหกิจชุมชน *