เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021”

เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021” เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ในระดับนานาชาติภายใต้โครงการศูนย์การลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก จัดขึ้นตามแนวคิด “Chanthaburi: City of Gems เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อตอกย้ำความสำคัญของ “จันทบุรี” ในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยสีสำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยที่ผ่านมา ประมาณกว่า 80% ของพลอยสีในตลาดโลก ล้วนผ่านการเจียระไนและพัฒนาคุณภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นเมืองที่มีแหล่งวัตถุดิบพลอย ช่างเจียระไนที่มีฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับปรุงคุณภาพพลอย

งานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้จัดแสดงสินค้าจากนานาประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ขณะที่ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับและผู้ชมงานจะได้สัมผัสและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตนานาชาติ ภายในงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวเนื่องมากมาย ได้แก่ พลอยดิบและพลอยเจียระไน อัญมณี วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์

“จันทบุรี: นครแห่งอัญมณี”

ช่างฝีมือ

นายชูเกียรติ เนียมทอง หรือ “ช่างหรีด” ช่างทำแหวนกลฝีมือเอกอุแห่งจังหวัดจันทบุรี ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี จากการได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จากญาติผู้ใหญ่ที่มีฝีมือเป็นที่เลื่องลือเรื่องแหวนกล จึงทำให้เวลานี้เขาได้มายืนอยู่แถวหน้าของวงการแหวนกลจันทบุรี

กิจกรรมภายในงาน