GIT เข้าร่วมงาน ICA Congress 2019 ครั้งที่ 19 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 เพื่อจัดกิจกรรม Road Show งานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับ 2019 ที่จะจัดขึ้น ณ นครอัญมณี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 สำหรับการจัดประชุม ICA Congress ครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม The 19th ICA Congress ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ของไทยที่ได้ดำเนินการจัดงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้