STANDARD BOOTH

คูหามาตรฐานภายในอาคารศูนย์ฯ

อุปกรณ์ภายในคูหาประกอบด้วย

 1. พรมอัดเรียบสีเทาเข้ม 1 ชุด
 2. โครงสร้างซิสเต็ม สูง 2.0 ม. กรุด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต สูง 1.0 ม. 1 ชุด
 3. ครีบตกแต่งติดโลโก้งาน ขนาด 0.1×0.5 ม. สูง 2.0 ม. 2 ชุด
 4. ครีบตกแต่งทำเป็นไม้ฉลุ ขนาด 0.5×2.0 ม. 1 ชุด
 5. ป้ายชื่อ พร้อมชื่อบริษัทและหมายเลขคูหา ขนาด 0.3×1.2 ม. 1 ชุด
 6. ตู้โชว์เตี้ย พร้อมไฟในตู้ ขนาด 0.5×1.0 ม. สูง 1.0 ม. 2 ชุด
 7. โต๊เหลี่ยม ขนาด 0.7×0.7 ม. สูง 0.75 ม. 1 ตัว
 8. เก้าอี้ 2 ตัว
 9. ถังขยะ 1 ใบ
 10. สปอตไลท์ 12 วัตต์ 2 ดวง
 11. ปลั๊กไฟ 1 จุด

คูหามาตรฐานภายในเต้นท์นอกอาคารศูนย์ฯ แบบที่ 1

อุปกรณ์ภายในคูหาประกอบด้วย

 1. พรมอัดเรียบสีเทาเข้ม 1 ชุด
 2. โครงสร้างซิสเต็ม สูง 2.5 ม. กรุด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต สูง 1.0 ม. 1 ชุด
 3. ครีบตกแต่งติดโลโก้งาน ขนาด 0.5×2.0 ม. 2 ชุด
 4. ครีบตกแต่งทำเป็นไม้ฉลุ ขนาด 0.5×2.0 ม. 1 ชุด
 5. ป้ายชื่อ พร้อมชื่อบริษัทและหมายเลขคูหา ขนาด 0.3×1.2 ม. 1 ชุด
 6. ตู้โชว์เตี้ย พร้อมไฟในตู้ ขนาด 0.5×1.0 ม. สูง 1.0 ม. 1 ชุด
 7. โต๊เหลี่ยม ขนาด 0.8×1.2 ม. สูง 0.7 ม. 1 ตัว
 8. เก้าอี้ 2 ตัว
 9. ถังขยะ 1 ใบ
 10. สปอตไลท์ 12 วัตต์ 2 ดวง
 11. ปลั๊กไฟ 1 จุด

คูหามาตรฐานภายในเต้นท์นอกอาคารศูนย์ฯ แบบที่ 2

อุปกรณ์ภายในคูหาประกอบด้วย

 1. พรมอัดเรียบสีเทาเข้ม 1 ชุด
 2. โครงสร้างซิสเต็ม สูง 2.5 ม. กรุด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต สูง 1.0 ม. 1 ชุด
 3. ครีบตกแต่งติดโลโก้งาน ขนาด 0.5×2.0 ม. 2 ชุด
 4. ครีบตกแต่งทำเป็นไม้ฉลุ ขนาด 0.5×2.0 ม. 1 ชุด
 5. ป้ายชื่อ พร้อมชื่อบริษัทและหมายเลขคูหา ขนาด 0.3×1.2 ม. 1 ชุด
 6. ตู้โชว์เตี้ย พร้อมไฟในตู้ ขนาด 0.5×1.0 ม. สูง 1.0 ม. 1 ชุด
 7. โต๊เหลี่ยม ขนาด 0.8×1.2 ม. สูง 0.7 ม. 1 ตัว
 8. เก้าอี้ 2 ตัว
 9. ถังขยะ 1 ใบ
 10. สปอตไลท์ 12 วัตต์ 2 ดวง
 11. ปลั๊กไฟ 1 จุด