STANDARD BOOTH

คูหามาตรฐานภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ

อุปกรณ์ภายในคูหา ขนาด 3.0×3.0 ม. ประกอบด้วย

 1. พรมอัดเรียบสีน้ำเงิน 1 ชุด
 2. โครงสร้างซิสเต็ม สูง 2.0 ม. ผนังกั้นระหว่างคูหากรุด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต สูง 1.0 ม. 1 ชุด
 3. ครีบตกแต่งติดโลโก้งาน และครีบพีวีซีเลเซอร์ ขนาด 0.5×2.0 ม. 1 ชุด
 4. ป้ายชื่อ พร้อมชื่อบริษัทและหมายเลขคูหา ขนาด 0.3×1.2 ม. 1 ชุด
 5. ตู้โชว์เตี้ย พร้อมไฟ LED Strip แสงขาวในตู้ ขนาด 0.5×1.2 ม. สูง 1.1 ม. 2 ชุด
 6. โต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด 0.74×0.74 ม. สูง 0.75 ม. 1 ตัว
 7. เก้าอี้ไฟเบอร์สีเทา 2 ตัว
 8. ถังขยะ 1 ใบ 
 9. สปอตไลท์ 12 วัตต์ 2 ดวง
 10. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด

Floor Plan

คูหามาตรฐานภายในเต็นท์นอกอาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ

อุปกรณ์ภายในคูหา ขนาด 3.0×3.0 ม. ประกอบด้วย

 1. พรมอัดเรียบสีน้ำเงิน 1 ชุด
 2. โครงสร้างซิสเต็ม สูง 2.5 ม. ผนังกั้นระหว่างคูหากรุด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต สูง 1.0 ม. 1 ชุด
 3. ครีบตกแต่งติดโลโก้งาน และครีบพีวีซีเลเซอร์ ขนาด 0.5×2.5 ม. 1 ชุด
 4. ป้ายชื่อ พร้อมชื่อบริษัทและหมายเลขคูหา ขนาด 0.3×1.2 ม. 1 ชุด
 5. ตู้โชว์เตี้ย พร้อมไฟ LED Strip แสงขาวในตู้ ขนาด 0.5×1.2 ม. สูง 1.1 ม. 2 ชุด
 6. โต๊ะสี่เหลี่ยม ขนาด 0.74×0.74 ม. สูง 0.75 ม. 1 ตัว
 7. เก้าอี้ไฟเบอร์สีเทา 2 ตัว
 8. ถังขยะ 1 ใบ
 9. สปอตไลท์ 12 วัตต์ 2 ดวง
 10. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด

Floor Plan