สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่

  • 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1-4, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • +66 2634 4999
  • +66 2634 4970

  • วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณช่อเพชร แสนสุข และ คุณชนกนาถ ไพฑูรย์มงคล

  • 02-634 4999 ต่อ 636 และ 640