หน้าแรก2019-12-09T07:57:10+07:00

เทศกาลนานาชาติ

พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019

เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ในระดับนานาชาติภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี จัดขึ้นตามแนวคิด “พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ” (Power of Gemstones and Jewelry) เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อตอกย้ำความสำคัญของ “จันทบุรี” ในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยสีสำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยที่ผ่านมา ประมาณกว่า 80% ของพลอยสีในตลาดโลก ล้วนผ่านการเจียระไนและพัฒนาคุณภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นเมืองที่มีแหล่งวัตถุดิบพลอย ช่างเจียระไนที่มีฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปรับปรุงคุณภาพพลอย

งานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้จัดแสดงสินค้าจากนานาประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ขณะที่ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับและผู้ชมงานจะได้สัมผัสและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตนานาชาติ ภายในงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวเนื่องมากมาย ได้แก่ พลอยดิบและพลอยเจียระไน อัญมณี วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์

บริการตรวจสอบ อัญมณีและเครื่องประดับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเวนต์และกิจกรรมต่างๆ

ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม

เข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ข้อมูลที่น่าสนใจ

0
ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า
0
ผู้เข้าร่วมงาน