PRESS RELEASE2021-11-01T16:58:04+07:00

PRESS RELEASE

​สถาบันอัญมณีฯ ปรับแผนจัดงานนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรีเป็นปีหน้า

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ประชุมร่วมจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนการจัดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องปร [...]

จันทบุรีโควิดพุ่ง เลื่อนจัด เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับ ต้นปีหน้า

ผู้ว่าฯ จันทบุรีประชุมด่วน GIT เลื่อนจัดงาน เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 จาก 2-6 ธ.ค.64 ไป 3-7 ก.พ.65 หลังโควิดระบาดหนัก วันที่ 1 [...]

GIT พร้อมจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021

งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดัน ตามมติของคณะรัฐมนตรี มีมติสนับสนุนจังหวัดจันทบุรี [...]

GIT พร้อมจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021

งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดัน ตามมติของคณะรัฐมนตรี มีมติสนับสนุนจังหวัดจันทบุ [...]

สถาบันอัญมณีฯ ปรับแผนจัดงานนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรีเป็นปีหน้า

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ประชุมร่วมจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนการจัดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องปร [...]

Go to Top