นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า ขณะนี้การเตรียมการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 -2022 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2021-2022) ภายใต้แนวคิด Chanthaburi : City of Gems เพื่อผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ก.พ.2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ จ.จันทบุรี โดยในการจัดงาน จะมีคูหาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติกว่า 300 คูหา โดยผู้ชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับรวมถึงสินค้าที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกภาคส่วนในวงการอุตสาหกรรมอัญมณีไทย

นอกจากนี้ จะมีการงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 7 (GIT Conference 2021) ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.2565 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรีภายใต้หัวข้อ “Towards the Sustainable Gem Industry” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติระหว่างนักวิชาการ ตัวแทนสมาคมการค้า ผู้ประกอบการ นักลงทุน ตลอดจนนักออกแบบ จากทั่วโลกที่จะนำผลงานวิจัยมาร่วมนำเสนอภายในงาน GIT Conference 2021 ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นําทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก และยังเป็นเวทีในการแสดงออก ถึงศักยภาพของนักวิจัย นักวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย รวมถึงก่อให้เกิดความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการจัดงาน GIT จะเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เพื่อให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) ผ่านใบรับรองจาก GIT โดยผู้เชี่ยวชาญภายในงานครั้งนี้ด้วย โดยช่วงเวลาในการจัดงาน จะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน เทศกาลขึ้นเขาคิชฌกูฏ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับให้กลับมาคึกคัก และยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในจังหวัดไปพร้อม ๆ กันด้วย