GIT พร้อมจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021

2021-10-21T17:26:03+07:00October 21st, 2021|

งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดัน ตามมติของคณะรัฐมนตรี มีมติสนับสนุนจังหวัดจันทบุรีให้เป็น นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่อง [...]

สถาบันอัญมณีฯ ปรับแผนจัดงานนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรีเป็นปีหน้า

2021-10-21T17:22:11+07:00October 21st, 2021|

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ประชุมร่วมจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนการจัดงาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021” ใหม่ เลื่อนจัดเป็นช่วง 3-7 ก.พ. [...]

Go to Top